• Imprimeix

Ajuts al pagament del lloguer

Renda bàsica d'emancipació (RBE)

La Renda Bàsica d'Emancipació (RBE) és una prestació adreçada als joves d'entre 22 i 30 anys per ajudar-los a pagar el lloguer del seu habitatge habitual.

Prestacions econòmiques d'urgència especial per a l'habitatge

Són ajuts per garantir l'habitatge a les persones amb dificultats greus per pagar el lloguer o les quotes d'amortització hipotecària o per atendre persones que han perdut l'habitatge com a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària.

Prestacions per al pagament del lloguer

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial