Pla territorial sectorial d'habitatge

El Pla territorial sectorial d’habitatge ha de constituir el marc orientador per a l’aplicació, a tot el territori de Catalunya, de les polítiques d’habitatge que estableix la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.