Professionals i empreses

Orientacions i recomanacions sobre temes tècnics i condicions per promoure tot tipus d'habitatges

Propietaris

Orientacions i recomanacions per vendre, llogar o donar el vostre habitatge i per fer el pagament d’impostos corresponent

Pla territorial sectorial d'habitatge

El Pla territorial sectorial d’habitatge ha de constituir el marc orientador per a l’aplicació, a tot el territori de Catalunya, de les polítiques d’habitatge que estableix la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.