Món local
  • Imprimeix

Món local

Informació relativa a la gestió dels municipis i ens locals de Catalunya en matèria d’habitatge, que fan en col·laboració amb la Generalitat.

Podeu consultar-hi la localització i les competències de les oficines locals d’habitatge, les borses d’habitatge, que gestionen programes socials d’habitatge i ofereixen habitatges de lloguer a un preu per sota del preu de mercat, els convenis signats pels ajuntaments, i la normativa específica que afecta els ens locals en matèria d’habitatge.