• Imprimeix

Campanya conjunta de dinamització comercial de nuclis antics

Campanya 2016

A partir dels objectius generals de la Llei de barris i de la inquietud dels barris que la desenvolupen als nuclis antics de voler compartir noves experiències, el 2011 es va endegar la campanya conjunta de dinamització comercial, com un projecte per atendre una necessitat comuna: dinamitzar i potenciar el comerç de proximitat.

Gràcies al treball, conjunt i en xarxa, de tots els barris adherits, els efectes d'aquesta campanya són multiplicadors, hi participen més barris i la campanya és cada vegada més propera als ciutadans. Per tant, és més que una dinamització comercial, ja que dóna a conèixer el comerç de proximitat dels nuclis antics i, alhora, el territori.

La campanya compta amb el suport de l'Oficina de Gestió del Programa de Barris (Generalitat de Catalunya), les diputacions provincials, de PIMEC i de la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC).