• Imprimeix

Oficines locals i borses d'habitatge

Oficines locals d'habitatge

Les oficines locals d’habitatge són ens de titularitat local que col·laboren amb la  Generalitat  i presten serveis especialitzats en matèria d’habitatge públic en la seva demarcació.

 

Borses d'habitatge

Les borses d’habitatge gestionen els programes socials d’habitatge en el territori i depenen dels ajuntaments, els consells comarcals i les agrupacions de municipis.

Les borses ofereixen als propietaris i als llogaters una sortida a l’oferta i la necessitat d’habitatge mitjançant la Xarxa de mediació per al lloguer social, que es nodreix d’habitatges de particulars nous o de segona mà que es posen al mercat a un preu per sota del preu de mercat. Fan el seguiment de la relació contractual i aporten seguretat als propietaris i llogaters amb la garantia que l’Administració pública vetlla pels seus interessos.

 

Data d'actualització:  16.12.2016