• Imprimeix

Materials

En aquest apartat trobarem com s'han de designar i etiquetar, segons la normativa actual, els diferents materials emprats en l'edificació.