• Imprimeix

CESBA

Common European Sustainable Built Environment Assessment (Ciutats Mediterrànies Sostenibles)

CESBA MED

 

El projecte CESBA, en el qual el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge participa com a soci, té per objectiu principal la creació d’un sistema d’avaluació que permeti identificar les àrees urbanes que són d’intervenció prioritària per baixa sostenibilitat. Aquest projecte s’emmarca dins del Programa de cooperació mediterrània MED (Interreg Med), cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

EL projecte CESBA MED és un projecte presentat a la primera convocatòria de projectes modulars 2014-2020, dins de l’eix prioritari 2 del Programa de cooperació mediterrània MED (Interreg Programme MED) i té per objectiu principal la creació d’un sistema d’avaluació de la sostenibilitat d’àrees urbanes de la Mediterrània.

El projecte parteix de la premissa que la millora de l’eficiència energètica és una estratègia clau per reduir l’impacte ambiental dels edificis públics. Normalment, però, els Plans d’Eficiència Energètica no exploten completament el potencial per sinergia que els grups d’edificis poden oferir.

Les mesures d’eficiència energètica i la seva implementació a escala de barri (micro xarxes de distribució, instal·lacions de solar fotovoltaica, etc) estan mostrant clarament que l’enfocament a escala d’edifici no es òptim per assolir millores significatives a un cost efectiu. No obstant això, els processos de presa de decisions i el disseny de les intervencions a escala de barri és més complex.

Diversos projectes europeus han tractat aquesta qüestió amb diferents metodologies, eines i indicadors. CESBA MED vol posar-ne a prova 10 i seleccionar les solucions més eficients i operatives. En funció dels resultats d’aquesta avaluació, es definirà un marc comú d’avaluació de la sostenibilitat a escala urbana, un conjunt de 8 eines d’avaluació regional (CESBA MED SNTool) i un procés de presa de decisions innovador amb l’objectiu de recolzar el desenvolupament de plans d’eficiència energètica per edificis públics en relació amb els barris on estan situats. L’eina CESBA SNTool permetrà la creació del Passaport MED que compararà el rendiment dels edificis i barris, en línia amb la Comunicació de la Comissió Europea EC COM 2014 445 sobre oportunitats per un ús més eficient dels recursos al sector de la construcció.

Per tal de maximitzar la transferència dels resultats es crearà una xarxa de ciutats CESBA MED i també s’organitzaran cursos i tallers a l’àrea MED. El projecte forma part de la iniciativa CESBA Europea (Common European Sustainable Built Environment Assessment).

CESBA MED té com a objectiu principal la creació d’un sistema d’avaluació de la sostenibilitat d’àrees urbanes de la Mediterrània; el resultat final serà una eina (conjunt d’indicadors, inclòs un model pel seu càlcul) que permetrà identificar les àrees urbanes que són d’intervenció prioritària per baixa sostenibilitat.

Altres mesures més específiques són:

- Millorar la qualitat dels Plans d’Eficiència Energètica per edificis públics

- Reforçar les capacitats dels propietaris d’estocs d’edificis públics

- Iniciar un sistema CESBA MED per millorar la qualitat dels Plans d’Eficiència Energètica

- Premi barris sostenibles de l’àrea MED.

- Document estratègic CESBA MED.

- Guia, seminari taller de formació i seminari per decisors polítics CESBA MED.

- CESBA MED WIKI.

- Plataforma d’aprenentatge en línia, marc dels sistema de formació, cursos de formació i materials de formació pels cursos CESBA MED.

- Caixa d’eines Barris Sostenibles CESBA MED.

- Eines transnacionals de planejament de l’eficiència energètica en edificis.

- Comunitats locals CESBA MED.

- Anàlisis de mètodes transnacionals i indicadors clau per l’avaluació de la Sostenibilitat d’Àrees Urbanes.

- Test de mètodes de càlcul transnacionals.

CESBA MED produirà un sistema d’avaluació compost per un marc genèric (CESBA MED SN Generic Framework) i 9 eines d’avaluació contextualitzades (CESBA MED SN Tools), una de les quals serà per Catalunya.

Això s’aconseguirà mitjançant un comitè d’assessorament regional, que identifiqui i estudiï els diferents mètodes ja provats en altres projecte de la UE, que els apliqui a una petita àrea urbana (zona pilot) i provi els diferents indicadors resultants, per tal d’unificar-los i simular els diferents models de presa de decisions.

Catalunya compta amb dues àrees pilot: el barri del Monestir (a Sant Cugat del Vallès) i l’Illa Eficient (illa d’edificis formada pels carrers Viladomat, Diputació, Calàbria i Gran Via) a Barcelona.

El comitè local català, presidit pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, es va constituir el passat 11 de maig i està compost per diversos agents vinculats al món de la sostenibilitat d’àrees urbanes.

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge  participa al projecte i en serà la responsable de la capitalització. Els altres socis del projecte són:

 • l’Ajuntament de Torí (Itàlia), que és el soci líder
 • IISBE Itàlia (Itàlia)
 • l’Ajuntament d’Udine (Itàlia)
 • Envirobat BDM (França)
 • Rhônealpenergie (França)
 • l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
 • la Universitat de Malta (Malta)
 • l’Observatori Nacional d’Atenes
 • l’ECO-Gozo Agency (Malta)
 • l’Institut de l’Energia Hrvoje Pozar (Croàcia)
 • CESBA (Association of Common European Sustainable Built Environment Assessment
Data d'actualització:  09.02.2018