• Imprimeix

EDI-Net

Xarxa d’Innovació en l’Ús de Dades d’Energia

EDI-Net

 

El projecte EDI-Net en el qual el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge participa com a soci, ha desenvolupat un sistema que comunica i analitza les dades de comptadors intel·ligents d’electricitat, aigua i gas en períodes subhoraris amb l’objectiu final d’evitar malbarataments i identificar les oportunitats d’estalvi en edificis públics. EDI-Net està finançat per la Comissió Europea a través del programa H2020.

EDI-Net és un projecte finançat per la Comissió Europea a través del programa H2020, en el qual la Generalitat de Catalunya hi participa com a soci, a través de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Aquest projecte té per objectiu reforçar la capacitat de les autoritats públiques per la gestió energètica dels seus edificis a través de l’anàlisi de les dades proporcionades pels comptadors intel·ligents d’electricitat, aigua i gas i va adreçada als administradors de les autoritats públiques, planificadors financers i gestors d’energia i d’edificis, així com als seus usuaris.

L’objectiu principal d’EDI-Net és identificar les oportunitats d’estalvi i evitar malbarataments en els consums energètics i d’aigua dels edificis públics, de manera que pot ajudar a reduir el consum energètic i d’aigua entre un 5% i un 15%, així com l’estalvi econòmic que se’n derivi.

Els altres objectius del projecte són:

 • Difondre el potencial d'utilitzar les dades de consum d'energia i d'aigua.
 • Interactuar de manera més efectiva amb els usuaris i administradors d'edificis per promoure l'energia sostenible.
 • Implementació de mesures d’eficiència energètica en edificis públics.
 • Millorar el treball en xarxa i la transferència de coneixements a nivell europeu.

La metodologia d’EDI-Net es basa en l’anàlisi dels consum d’electricitat, gas  i aigua dels edificis públics. El sistema realitza una avaluació i un diagnòstic del comportament energètic de l’edifici, el compara amb altres edificis similars o de la mateixa tipologia i permet identificar les oportunitats d’estalvi.

 • Permet tenir una visió sobre l’evolució dels consum energètics i d’aigua.
 • Crea una comparativa entre el comportament d’edificis públics similars.
 • Permet fer un seguiment de les mesures d’eficiència energètica aplicades.
 • Proposa una sèrie de recomanacions per la millora i estalvi en els consums.
 • Facilita la determinació d’alertes i la identificació d’oportunitats d'estalvi en els edificis públics (en projecte).
 • Soci líder: De Montfort University. (Regne Unit)
 • Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge – Generalitat de Catalunya
 • CIMNE - Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria – (Espanya)
 • Climate Alliance - Klima Bündnis – Aliança del Clima e.V. (Alemanya)
 • Ajuntament de Leicester (Regne Unit)
 • Empirica (Alemanya)
 • Ciutat de Nuremberg (Alemanya)
Data d'actualització:  08.02.2018