Llogar un habitatge

Orientacions i recomanacions per buscar i escollir un habitatge de lloguer i fer l’alta dels subministraments

Comprar un habitatge

Orientacions i recomanacions per buscar i escollir un pis de compra i fer l’alta dels subministraments

Mantenir o rehabilitar un habitatge

Recomanacions sobre com fer un bon manteniment de l'habitatge, així com la informació relativa a les inspeccions tècniques dels edificis, l’accés als ajuts a la rehabilitació i als col·legis professionals del sector

Preus, ingressos i zones

En aquestes taules podeu consultar a quina zona geogràfica pertany cada municipi de Catalunya per tal de conèixer quin és, a cada zona, el preu de venda màxim dels habitatges protegits, així com el límit d’ingressos de les persones adquirents d’aquests habitatges i el tipus d’interès dels préstecs qualificats o convinguts formalitzats a l’empara d’un pla d'adquisició d’habitatge.