• Imprimeix

Ajuts per al pagament de la hipoteca

Els ajuts per ajudar a persones i famílies que estan en risc de perdre l’habitatge habitual per problemes de pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris, es materialitzen a través de mesures com el dret al reallotjament adequat per part de les administracions públiques.


Podeu obtenir informació trucant al 012


•    Prestacions econòmiques d’urgència especial per a l’habitatge

Són ajuts d’especial urgència per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge que tenen la finalitat de possibilitar la permanència en l’habitatge, per tal de prevenir l’exclusió residencial que pot suposar la pèrdua de l’habitatge que és la residència habitual i permanent. Per a més informació, consulteu l'apartat de tràmits

•    A més, les persones o famílies en situació de risc de perdre l’habitatge i que no tinguin alternativa residencial, poden ser reallotjades a través de les meses d’emergència municipals o de la Generalitat de Catalunya.

Poden demanar el reallotjament d'emergència les persones afectades per un desnonament judicial i que no tinguin alternativa residencial. També poden demanar el reallotjament les persones afectades per un desnonament produït per motius diferents de l’impagament de les quotes del lloguer.

El reallotjament es farà a través de les meses d’emergència municipals o de la Generalitat de Catalunya. L’Administració disposa d’un termini màxim de tres mesos per resoldre una sol·licitud de reallotjament.

Les persones que necessitin un reallotjament han d’adreçar-se als serveis socials municipals perquè els facin l’informe social corresponent. Aquest informe és imprescindible per tramitar la sol·licitud de valoració per obtenir l’habitatge a través de la mesa d’emergències.

Data d'actualització:  18.11.2016