• Imprimeix

Ajuts per al pagament del lloguer

Els ajuts per al pagament del lloguer són les mesures a què poden acollir-se les persones i famílies que estan en situació de risc de perdre l’habitatge habitual per problemes de pagament del lloguer o en procés de ser desnonades. 

Podeu obtenir informació trucant al 012.

 

  • Subvencions / prestacions per al pagament del lloguer

Són ajuts a fons perdut que l’Administració convoca per tal que les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió residencial, puguin fer front al pagament del lloguer.

 

  • Prestacions econòmiques d’urgència especial per a l’habitatge

Són ajuts d’especial urgència per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge que tenen la finalitat de possibilitar la permanència en l’habitatge, per tal de prevenir l’exclusió residencial que pot suposar la pèrdua de l’habitatge que és la residència habitual i permanent. Per a més informació, consulteu l'apartat de tràmits

 

  • Reallotjament d'emergència

Poden demanar el reallotjament les persones afectades per un desnonament judicial i que no tinguin alternativa residencial. També poden   demanar el reallotjament les persones afectades per un desnonament produït per motius diferents de l’impagament de les quotes del lloguer.

El reallotjament es farà a través de les meses d’emergència municipals o de la Generalitat de Catalunya. L’Administració disposa d’un termini màxim de tres mesos per resoldre una sol·licitud de reallotjament.

Les persones que necessitin un reallotjament han d’adreçar-se als serveis socials municipals perquè els facin l’informe social corresponent. Aquest informe és imprescindible per tramitar la sol·licitud de valoració per obtenir l’habitatge a través de la mesa d’emergències.

Data d'actualització:  18.11.2016