• Imprimeix

Habitatge protegit

Per accedir a habitatge protegit cal complir les condicions de venda i els requisits que el comprador han de tenir segons els criteris establerts a la normativa específica d’habitatges amb protecció oficial.

Per buscar un habitatge amb protecció oficial cal que us adreceu a l’Oficina local d’habitatge més propera al vostre domicili.

A Barcelona ciutat, cal que us adreceu a les oficines del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

Per accedir a un habitatge amb protecció oficial  cal estar  inscrit al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial, i es tenen en compte els ingressos de la unitat familiar  El  límit màxim d’ingressos es calcula d’acord amb l’índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), el nombre de membres de la unitat familiar i la zona geogràfica on es troba el municipi de l’habitatge.

Tant si es tracta d’habitatges nous com d’habitatges usats, el preu de venda no pot superar el que legalment estableixi l’Administració de la Generalitat (veure els preus màxims de venda dels habitatges protegits).

Data d'actualització:  15.07.2016