• Imprimeix

Habitatge protegit

Les condicions de lloguer dels habitatges protegits i els requisits que han de complir tant el propietari com el llogater vénen establerts a la normativa específica d’habitatges amb protecció oficial i tenen un preu més assequible.

Per buscar un habitatge protegit cal que us adreceu a l’oficina local d’habitatge més propera al vostre domicili.

A Barcelona ciutat, cal que us adreceu a les oficines del Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Per accedir a un habitatge amb protecció oficial  cal estar  inscrit al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial i es tenen en compte els ingressos de la unitat familiar.

Tant si es tracta d’habitatges nous com d’habitatges usats, la renda pactada no pot superar la que legalment autoritzi l’Administració de la Generalitat (veure els preus màxims de renda dels habitatges protegits).

És imprescindible que la persona o entitat propietària de l’habitatge protegit tingui l'autorització de l’Administració per llogar-lo. Un cop formalitzat el contracte de lloguer, cal dur-lo a l’Agència de l’Habitatge perquè faci la comprovació de tots els requisits i completi el tràmit del visat de contracte .

A l’autorització també s’hi han de fer constar les condicions que han de complir els llogaters i la renda màxima que han de pagar.

 

Data d'actualització:  04.07.2016