• Imprimeix

Ajuts econòmics

Per a persones i famílies que estan en risc de perdre l’habitatge habitual per problemes de pagament del lloguer, es materialitzen a través d'ajuts per part de les administracions públiques.


Podeu obtenir informació trucant al 012

  • Subvencions / prestacions per al pagament del lloguer
    Són ajuts a fons perdut que l’Administració convoca per tal que les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió residencial, puguin fer front al pagament del lloguer. Per a més informació, consulteu l'apartat de tràmits
  • Prestacions econòmiques d’urgència especial per a l’habitatge
    Són ajuts d’especial urgència per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge que tenen la finalitat de possibilitar la permanència en l’habitatge, per tal de prevenir l’exclusió residencial que pot suposar la pèrdua de l’habitatge que és la residència habitual i permanent. Per a més informació, consulteu l'apartat de tràmits