• Imprimeix

Ajuts econòmics

Són prestacions a fons perdut que s’atorguen a persones que han contret deutes en relació amb l’habitatge, de lloguer o d’amortització hipotecària, o per desnonament, amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència. La quantitat màxima de la prestació és de 3.000€ i es pot demanar durant un màxim de 12 mensualitats.

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a les quals el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial. El llindar màxim d’ingressos per tenir dret a l’ajut és d’1,5 vegades l’índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).

Les prestacions econòmiques seran d’un mínim de 20 € mensuals a un màxim de 200 € mensuals, segons els ingressos de la unitat de convivència i el lloc de residència.

És un règim cobertures aplicable al lloguer d'habitatges situats a Catalunya, que assegura a les persones arrendadores la percepció d’una quantitat, en el cas d’instar un procés judicial de desnonament per manca de pagament de la renda.

Data d'actualització:  04.07.2016