façana
  • Imprimeix

Mantenir o rehabilitar un habitatge

Recomanacions sobre com fer un bon manteniment de l'habitatge, així com la informació relativa a les inspeccions tècniques dels edificis, l’accés als ajuts a la rehabilitació i als col·legis professionals del sector