• Imprimeix

Taules d'ingressos de referència en matèria d'habitatge

Als efectes del Decret 75/2014, del Pla per al dret a l'habitatge, els ingressos de les persones sol·licitants es computen en funció dels ingressos familiars o de la unitat de convivència.

Es consideren ingressos familiars els de tots els membres de la unitat familiar tal com es defineix en les normes reguladores de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Es consideren ingressos de la unitat de convivència, entesa com a conjunt de persones que conviuen en un habitatge amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles, la suma dels ingressos de tots els membres que la formen.

Es considera unitat de mesura per determinar la quantia dels ingressos familiars l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) en el valor inclòs en la Llei de pressupostos vigent.

Als efectes d’atorgar un equilibri a les diverses unitats familiars o unitats de convivència que opten als ajuts o serveis en matèria d'habitatge, els ingressos es ponderen segons la zona geogràfica (podeu consultar les zones fent click aquí) on s’ubica l’habitatge i segons el nombre de membres de la unitat, d’acord amb les següents taules:

 

Ingressos mensuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 675,36 696,24 726,19 750,40
Zona B 633,15 652,73 680,80 703,50
Zona C 595,90 614,33 640,75 662,11
Zona D 506,52 522,18 544,64 562,80

 

Ingressos anuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 9.455,04 9.747,46 10.166,71 10.505,60
Zona B 8.864,10 9.138,25 9.531,29 9.849,00
Zona C 8.342,68 8.600,70 8.970,63 9.269,65
Zona D 7.091,28 7.310,60 7.625,03 7.879,20

 

Ingressos mensuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 713,30 735,36 766,99 792,55
Zona B 668,72 689,40 719,05 743,02
Zona C 629,38 648,85 676,75 699,31
Zona D 534,97 551,52 575,24 594,41

 

Ingressos anuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 9.986,22 10.295,07 10.737,87 11.095,80
Zona B 9.362,08 9.651,63 10.066,76 10.402,31
Zona C 8.811,37 9.083,89 9.474,59 9.790,41
Zona D 7.489,67 7.721,31 8.053,40 8.321,85

 

Ingressos mensuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 720,89 743,18 775,15 800,98
Zona B 675,83 696,73 726,70 750,92
Zona C 636,08 655,75 683,95 706,75
Zona D 540,66 557,39 581,36 600,74

 

Ingressos anuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 10.092,46 10.404,60 10.852,11 11.213,84
Zona B 9.461,68 9.754,31 10.173,85 10.512,98
Zona C 8.905,11 9.180,53 9.575,39 9.894,57
Zona D 7.569,34 7.803,45 8.139,08 8.410,38

 

Ingressos mensuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 1.138,24 1.173,44 1.223,91 1.264,71
Zona B 1.067,10 1.100,10 1.147,42 1.185,67
Zona C 1.004,33 1.035,39 1.079,92 1.115,92
Zona D 853,68 880,08 917,94 948,53

 

Ingressos anuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 15.935,46 16.428,31 17.134,90 17.706,07
Zona B 14.939,49 15.401,54 16.063,97 16.599,44
Zona C 14.060,70 14.495,57 15.119,03 15.623,00
Zona D 11.951,60 12.321,23 12.851,18 13.279,55

 

Ingressos mensuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 1.411,42 1.455,07 1.517,65 1.568,24
Zona B 1.323,20 1.364,13 1.422,80 1.470,23
Zona C 1.245,37 1.283,89 1.339,11 1.383,74
Zona D 1.058,56 1.091,30 1.138,24 1.176,18

 

Ingressos anuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 19.759,97 20.371,10 21.247,28 21.955,52
Zona B 18.524,97 19.097,91 19.919,33 20.583,30
Zona C 17.435,27 17.974,50 18.747,60 19.372,52
Zona D 14.819,98 15.278,33 15.935,46 16.466,64

 

Ingressos mensuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 1.517,65 1.564,59 1.631,89 1.686,28
Zona B 1.422.80 1.466.80 1.529.89 1.590.89
Zona C 1.339.11 1.380.52 1.439.90 1.487.90
Zona D 1.138.24 1.173.44 1.223.91 1.264.71

 

Ingressos anuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 21.247,28 21.904,41 22.846,54 23.608,09
Zona B 19.919,33 20.535,39 21.418,63 22.132,58
Zona C 18.747,60 19.327,42 20.158,71 20.830,67
Zona D 15.935,46 16.428,31 17.134,90 17.706,07

 

Ingressos mensuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 1.775,65 1.830,57 1.909,31 1.972,95
Zona B 1.664,68 1.716,16 1.789,97 1.849,64
Zona C 1.566,75 1.615,21 1.684,68 1.740,84
Zona D 1.331,74 1.372,93 1.431,98 1.479,71

 

Ingressos anuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 24.859,32 25.628,16 26.730,45 27.621,46
Zona B 23.305,61 24.026,40 25.059,80 25.895,12
Zona C 21.934,69 22.613,08 23.585,69 24.371,88
Zona D 18.644,49 19.221,12 20.047,84 20.716,10

 

Ingressos mensuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 1.783,24 1.838,39 1.917,47 1.981,38
Zona B 1.671,79 1.723,49 1.797,62 1.857,54
Zona C 1.573,45 1.622,11 1.691,88 1.748,28
Zona D 1.337,43 1.378,80 1.438,10 1.486,04

 

Ingressos anuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 24.965,55 25.737,68 26.844,68 27.739,50
Zona B 23.405,21 24.129,08 25.166,89 26.005,79
Zona C 22.028,43 22.709,72 23.686,48 24.476,03
Zona D 18.724,17 19.303,26 20.133,51 20.804,63

 

Ingressos mensuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 2.124,71 2.190,43 2.284,64 2.360,79
Zona B 1.991,92 2.053,53 2.141,85 2.213,24
Zona C 1.874,75 1.932,73 2.015,86 2.083,05
Zona D 1.593,54 1.642,82 1.713,48 1.770,60

 

Ingressos anuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 29.746,19 30.666,18 31.985,15 33.051,32
Zona B 27.887,06 28.749,54 29.986,08 30.985,62
Zona C 26.246,64 27.058,39 28.222,19 29.162,93
Zona D 22.309,64 22.999,63 23.988,86 24.788,49

 

Ingressos mensuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 3.035,31 3.129,18 3.263,77 3.372,56
Zona B 2.845,60 2.933,61 3.059,78 3.161,78
Zona C 2.678,21 2.761,04 2.879,80 2.975,79
Zona D 2.276,48 2.346,89 2.447,83 2.529,42

 

Ingressos anuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 42.494,56 43.808,82 45.693,08 47.216,18
Zona B 39.838,65 41.070,77 42.837,26 44.265,17
Zona C 37.495,20 38.654,85 40.317,42 41.661,33
Zona D 31.870,92 32.856,62 34.269,81 35.412,13

 

Ingressos mensuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 3.794,13 3.911,48 4.079,71 4.215,70
Zona B 3.557,00 3.667,01 3.824,73 3.952,22
Zona C 3.347,76 3.451,30 3.599,75 3.719,74
Zona D 2.845,60 2.933,61 3.059,78 3.161,78

 

Ingressos anuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 53.118,20 54.761,03 57.116,34 59.020,22
Zona B 49.798,31 51.338,47 53.546,57 55.331,46
Zona C 46.869,00 48.318,56 50.396,77 52.076,67
Zona D 39.838,65 41.070,77 42.837,26 44.265,17

 

Ingressos mensuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 4.173,55 4.302,63 4.487,68 4.637,27
Zona B 3.912,70 4.033,71 4.207,20 4.347,44
Zona C 3.682,54 3.796,43 3.959,72 4.091,71
Zona D 3.130,16 3.226,97 3.365,76 3.477,96

 

Ingressos anuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 58.430,02 60.237,13 62.827,98 64.922,24
Zona B 54.778,14 56.472,31 58.901,23 60.864,60
Zona C 51.555,90 53.150,41 55.436,45 57.284,33
Zona D 43.822,52 45.177,85 47.120,98 48.691,68

 

Ingressos mensuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 4.932,37 5.084,92 5.303,63 5.480,41
Zona B 4.624,10 4.767,11 4.972,15 5.137,89
Zona C 4.352,09 4.486,69 4.679,67 4.835,66
Zona D 3.699,28 3.813,69 3.977,72 4.110,31

 

Ingressos anuals

  1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
Zona A 69.053,66 71.189,34 74.251,25 76.726,29
Zona B 64.737,81 66.740,01 69.610,54 71.930,90
Zona C 60.929,70 62.814,12 65.515,81 67.699,67
Zona D 51.790,25 53.392,01 55.688,44 57.544,72