Ajuts habitatge
  • Imprimeix

Ajuts per pagar el lloguer o la hipoteca en cas de dificultats econòmiques

El Govern de la Generalitat disposa de diferents instruments normatius que estableixen una sèrie de mesures per ajudar les persones amb dificultats per mantenir l’habitatge habitual per problemes de pagament del lloguer o que es trobin en procés de ser desnonades, o bé per problemes de pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris.

Les mesures consisteixen en ajuts o prestacions d’urgència, la mediació en l’àmbit del consum per a persones sobreendeutades, el reallotjament obligatori en règim de lloguer social o el reallotjament d’emergència que es consideri més adequat a cada cas, per part de les administracions públiques.