• Imprimeix

Rehabilitació

La Generalitat de Catalunya ofereix ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges d’ús residencial.

Podeu consultar en el Pla d’habitatge vigent les principals línies d’ajut, les bases de la convocatòria i la convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges.

Segons les disponibilitats pressupostàries, es convoquen ajuts a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial. S’exclouen d’aquesta convocatòria les actuacions en edificis situats a la ciutat de Barcelona i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que es regeixen per les bases i convocatòries dels consorcis d’habitatge respectius.

En el moment que es publica la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació i es defineixen les línies d’ajut objecte de convocatòria, és possible que els edificis d’habitatges de l’Agència es puguin acollir als ajuts a la rehabilitació o bé que s’acullin a alguna convocatòria d’ajuts específica.

Sí, les subvencions per al finançament de projectes i actuacions d’entitats i associacions veïnals dels barris d’habitatges administrats o gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Consulteu el web habitatge.gencat.cat o agenciahabitatge.gencat.cat

Data d'actualització:  06.03.2017