• Imprimeix

L'allotjament de la població a Catalunya

El principal objectiu d’aquest treball és analitzar i valorar el grau de satisfacció de la població a Catalunya en relació amb el seu allotjament. Aquest estudi, és una continuació d’altres de les mateixes característiques, realitzats els passats anys 2000, 2002, 2005, 2007 i 2009 dels quals posteriorment s’ha procedit a fer-ne la publicació en un llibre.

Enllaços relacionats