• Imprimeix

Obres d'edificació als municipis i comarques de Catalunya

Recompte dels expedients i de la superfície a construir de les obres d'edificació, visades pels col·legis d'aparelladors, tant residencials com no residencials, segons l'ús de l'edificació.