• Imprimeix

Ajuts al pagament de l'habitatge

Dades anuals dels imports de les subvencions concedides per ajudar a pagar el lloguer a les famílies amb risc d'exclusió social i perfil dels beneficiaris d'aquests ajuts.

Informació complementària