• Imprimeix

Estadístiques de construcció i mercat immobiliari

Construcció d'habitatges

Dades anuals i trimestrals del nombre d'habitatges iniciats i acabats per àmbits territorials, a partir dels visats i els certificats finals d'obra dels col·legis d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de la construcció.

Mercat de compravenda

Informació bàsica sobre el mercat immobiliari de compravenda, preus de venda i estadístiques sobre hipotèques registrades a Catalunya.

Mercat de lloguer

Explotació estadística de les fiances de lloguer de l'INCASÒL relacionada amb el nombre de lloguers constituïts i renda mitjana mensual a Catalunya.

Edificació no residencial

Dades anuals i trimestrals dels visats d'obra registrats als col·legis d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de la construcció

Estudi sobre els estocs d'habitatges

Informació bàsica sobre el nombre d’habitatges d’obra nova buits existents a Catalunya, així com la seva localització en el territori.