• Imprimeix

Estadístiques de construcció i mercat immobiliari

Construcció d'habitatges

Dades anuals i trimestrals del nombre d'habitatges iniciats i acabats per àmbits territorials, a partir dels visats i els certificats finals d'obra dels col·legis d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de la construcció

Mercat de compravenda

Informació bàsica sobre el parc d'habitatges, l'evolució de la construcció i el mercat immobiliari de compravenda i lloguer.

Mercat de lloguer

Explotació estadística de les fiances de lloguer de l'INCASÒL relacionada amb el nombre de lloguers constituïts i renda mitjana mensual a Catalunya.L'estadística del mercat de lloguer de l'any 2011 incorpora una millora de la base de dades respecte d'exercicis anteriors que no afecta al volum de contractació però sí a la renda ja que s'han exclòs conceptes que no es corresponien amb la renda contractual. D'aquesta manera el concepte lloguer expressa estrictament la renda contractual.

Edificació no residencial

Informació bàsica sobre el parc d'habitatges, l'evolució de la construcció i el mercat immobiliari de compravenda i lloguer.

Estudi sobre els estocs d'habitatges

Informació bàsica sobre el parc d'habitatges, l'evolució de la construcció i el mercat immobiliari de compravenda i lloguer.