• Imprimeix

Edificació no residencial

Expedients d'obra nova

 
2015
Total
I
II
III
Residencial 1.229 413 405 411
No residencial 433 144 130 159
  Locals en residencial 426 143 127 156
  Industrial i agropecuari 0 0 0 0
  Comercial i magatzems 2 1 0 1
  Oficines 0 0 0 0
  Hostaleria 0 0 0 0
  Esportiu 4 0 3 1
  Altres usos 1 0 0 1

Font: Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, a partir dels projectes visats pels col·legis d'aparelladors.

Superfície total a edificar en els visats d'obra nova. Milers de metres quadrats 

 
2015
Total
I
II
III
Residencial 787,1 259,0 252,5 275,6
No residencial 85,9 35,4 22,4 28,1
  Locals en residencial 84,7 35,4 22,2 27,1
  Industrial i agropecuari 0,0 0,0 0,0 0,0
  Comercial i magatzems 0,1 0,1 0,0 0,1
  Oficines 0,0 0,0 0,0 0,0
  Hostaleria 0,0 0,0 0,0 0,0
  Esportiu 0,4 0,0 0,2 0,2
  Altres usos 0,7 0,0 0,0 0,7
  Sense dades 0,0 0,0 0,0 0,0

Font: Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, a partir dels projectes visats pels col·legis d'aparelladors.

Data d'actualització:  30.06.2016