Aquesta aplicació permet obtenir informació geogràfica del mercat immobiliari de l’habitatge a Catalunya, tant de lloguer com de compravenda.

Les dades del mercat de lloguer provenen de l’explotació estadística de les fiances dipositades a l’INCASÒL i les de compravenda, de l’explotació estadística de les compravendes registrades als col·legis de registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya. Podeu visualitzar-les per comarques, municipis (en les compravendes dels municipis de 5.000 habitants o més), i pels districtes i barris de Barcelona. Les dades de lloguer s’actualitzen trimestralment i les de compravenda, anualment.

Data d'actualització:  18.12.2018