• Imprimeix

Barris

  • Decret 53/2012, de 22 de maig,

    pel qual es modifica el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.

  • Decret 369/2004, de 7 de setembre,

    pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial

  • Llei 2/2004, de 4 de juny,

     de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial