• Imprimeix

Jornades de formació als tècnics locals sobre la Llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge

El Govern ha programat durant el mes de febrer jornades de formació sobre la Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial. Aquestes sessions formatives s’adrecen als responsables d’habitatge, tècnics de serveis socials i responsables jurídics i càrrecs electes. Les Jornades permetran aprofundir en el coneixement de les eines que els municipis tindran al seu abast a partir d’ara, previstos en la nova llei.

26/01/2017 18:01
170126_Formacio_Llei_Habitatge

La formació s’estructurà en tres blocs: el procediment de mediació i les Comissions d’habitatge i assistència per a situacions d’emergència social; l’expropiació temporal d’habitatges buits i lloguer social obligatori, i altres instruments amb incidència en les polítiques d’habitatge.

S’oferiran sis sessions repartides pel territori -Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Vic- organitzades per l’Escola de l’Administració Pública de Catalunya (EAPC) i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, tots dos ens adscrits al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, amb la col·laboració de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.

 

Calendari de sessions:

Sessions a Barcelona:     15/02/2017 - Programa , 21/02/2017 - Programa22/02/2017 - Programa

Sessió a Tarragona:        16/02/2017 - Programa

Sessió a Girona:             17/02/2017 - Programa

Sessió a Vic:                   20/02/2017 - Programa

Sessió a Lleida:              24/02/2017 - Programa