• Imprimeix

La Generalitat i l’Ajuntament de Mollerussa abordaran plegats la millora dels blocs del Grup Sant Isidori

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha signat avui un conveni amb l’alcalde de Mollerussa per fixar la col·laboració de la intervenció als blocs del Grup Sant Isidori. L’ajuntament comptarà amb el suport de l’INCASÒL, que prestarà assessorament tècnic, i l’Agència de l’Habitatge, que es faria càrrec del reallotjament dels afectats en cas que fos necessari. L’INCASÒL coordinarà una oficina de gestió que es crearà especialment per impulsar les actuacions i per acompanyar les persones afectades.

31/08/2017 11:08
170831_Mollerussa_SantIsidori1
170831_Mollerussa_SantIsidori2

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i el de Territori i Sostenibilitat han signat aquest matí amb l’Ajuntament de Mollerussa un conveni de col·laboració per a la futura intervenció en els habitatges del Grup Sant Isidori del municipi. El conveni l’han signat la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs; el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull; l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona; el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt; i el director de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), Damià Calvet.

El Grup Sant Isidori de Mollerussa és un conjunt de quatre blocs de 40 habitatges cadascun promoguts durant els anys 50 que no han estat sotmesos a actuacions de manteniment globals i continuades en el temps. L’actual estat de conservació que presenten és molt precari i això fa que requereixin d’actuacions urgents.

Entre d’altres qüestions, el conveni preveu la creació d’una oficina de gestió, i de dues comissions d’anàlisi i seguiment per analitzar les possibles solucions per a cada cas. L’acord signat inclou la implicació directa de l’Agència Catalana de l’Habitatge i de l’INCASÒL. Abans de l’acte de signatura, els consellers i l’alcalde han visitat el grup d’habitatges afectats.

La consellera Meritxell Borràs ha valorat positivament el conveni que, ha afirmat, “permet materialitzar l’acord per donar una solució positiva a una situació de degradació urbanística, social i de seguretat del barri del Grup Sant Isidori”. Així mateix, Borràs ha expressat “el compromís absolutament ferm de la Generalitat per facilitar, si és necessari, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, un habitatge a Mollerussa a totes les famílies que viuen en el grup Sant Isidori”.

El conseller Josep Rull ha remarcat l'expertesa de la Generalitat en aquest tipus d'intervencions, mitjançant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'INCASÒL, i ha assegurat que així “fem política social en majúscules mitjançant l'urbanisme”. En aquest sentit, ha posat a com exemple actuacions similars que s’han dut a terme al barri de Ca N’Anglada, a Terrassa, a Súria o al Prat de Llobregat.

D’altra banda, l’alcalde de la població, Marc Solsona, ha dit que avui és “un dia important perquè es comença a veure una solució definitiva per al grup Sant Isidori”. L’alcalde ha destacat que un cop amb tots els elements sobre la taula i en el supòsit que calgui fer una declaració de ruïna, tot està  a punt per poder gestionar aquesta realitat, a tres bandes, de forma tranquil·la, amb la màxima normalitat i el més ràpid possible.

 

Conveni entre l’ajuntament, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’INCASÒL

A través d’aquest conveni l’Ajuntament de Mollerussa es compromet a adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat de les persones, a dur a terme els corresponents estudis tècnics i jurídics per a valorar l’estat dels blocs, així com a la de declaració de ruïna i el posterior enderrocament, si així ho determinen els informes tècnics.

Segons el conveni, l’INCASÒL prestarà assistència tècnica a l’Ajuntament en l’elaboració d’aquests estudis i oferirà al municipi suport jurídic en cas que sigui necessària la declaració de ruïna i l’execució de l’enderrocament. A més, l’INCASÒL coordinarà una oficina de gestió que es crearà especialment per impulsar l’actuació i acompanyar les persones afectades per aquesta intervenció.

Per la seva banda, i en cas que fos necessari segons el resultat de l’estudi de valoració, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’encarregarà d’obtenir i arranjar els habitatges necessaris per al reallotjament dels afectats en règim de lloguer, així com dels ajuts implícits per al pagament de les rendes en cas de necessitat.

Per tal de fer seguiment i control dels acords del conveni es crearà una comissió de seguiment i una comissió tècnica integrades per representants de totes tres entitats. Les comissions tractaran totes les qüestions relatives a la casuística i el procediment, analitzaran les alternatives i concertaran solucions concretes per a cada cas.

Més informació