• Imprimeix

Registre d'habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant

Habitatge 20184 - 20184_Registre_Habitatges_Buits Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge habitatge

Es tracta d'un registre de caràcter administratiu on s'han d'inscriure els habitatges adquirits en un procés d'execució hipotecària mitjançant compensació o bé per pagament de deute amb garantia hipotecària, que no disposin d'un contracte que habiliti per a la seva ocupació.

Aquest registre depèn de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. 

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 13.11.2017