• Imprimeix

Informació sobre un habitatge protegit

Habitatge 20894 - 20894_Informacio_habitatge_protegit Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge habitatge

Els habitatges protegits amb alguna de les tipologies de protecció oficial existents tenen unes característiques determinades i a l’hora de fer-ne una transmissió (venda, lloguer, cessió d’ús...) poden tenir unes limitacions de preu o bé estar sotmesos a l’autorització de l’Administració.

Abans d’efectuar aquesta transmissió, cal informar-se de les condicions i requisits que cal complir per dur-la terme d’acord amb la normativa vigent.

Llegiu-ne més

A propietaris d’un habitatge protegit amb alguna tipologia de protecció oficial que el vulguin vendre, llogar o cedir-ne l’ús.

També la pot sol·licitar qualsevol persona física o jurídica que tingui interès a obtenir la informació de les condicions de transmissió d’un habitatge protegit concret.

Què necessiteu fer?

Data actualització 13.11.2017