• Imprimeix

Desqualificació voluntària d'habitatges amb protecció oficial

Habitatge 7087 - Desqualificació voluntària d'habitatges amb protecció oficial Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge habitatge

La persona propietària d'habitatges de protecció oficial de promoció privada pot sol·licitar la seva desqualificació voluntària a l'Administració, si es compleixen una sèrie de requisits. En canvi, els habitatges de protecció oficial qualificats de promoció pública en cap cas es poden desqualificar.
La desqualificació d'un habitatge és una facultat discrecional de l'Administració.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 13.11.2017