• Imprimeix

Ofideute - Assessorament i mediació sobre deutes hipotecaris i de lloguer

Habitatge 9976 - Ofideute - Servei d'assessorament sobre el deute hipotecari Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge habitatge

Ofideute és un servei d’informació, assessorament i mediació adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament de crèdits o préstecs hipotecaris i que es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu habitatge principal, així com la gestió de la mediació del lloguer social obligatori derivat de la Llei 24/2015

Llegiu-ne més
 • A les famílies hipotecades propietàries d’un únic habitatge que l’utilitzen com a habitatge principal.
 • A les persones avalistes de préstecs amb garantia hipotecària que, per motiu impagament, estiguin en risc de perdre el seu habitatge principal.
 • A les persones consumidores, avaladors i els tercers hipotecants, que:
  • Detectin qualsevol clàusula o pràctica abusiva en el contracte del préstec o crèdit hipotecari.
  • Es trobin en dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari, o preveuen que no les podran fer efectives en el futur.
  • Hagin rebut la notificació d'inici d'un procediment d'execució hipotecària de l'habitatge habitual com a conseqüència de l'incompliment del deutor.
 • A les persones amb risc de perdre l'habitatge habitual de lloguer. 

   

Què necessiteu fer?

Data actualització 04.01.2017