• Imprimeix

Assessorament i mediació sobre deutes hipotecaris i de lloguer

Habitatge 9976 - Ofideute - Servei d'assessorament sobre el deute hipotecari Departament de Territori i Sostenibilitat habitatge

Informació, assessorament i mediació adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament de crèdits o préstecs hipotecaris i que es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu habitatge principal.

Llegiu-ne més
 • A les famílies hipotecades propietàries d’un únic habitatge que l’utilitzen com a habitatge principal.
 • A les persones avalistes de préstecs amb garantia hipotecària que, per motiu impagament, estiguin en risc de perdre el seu habitatge principal.
 • A les persones consumidores, avaladors i els tercers hipotecants, que:
  • Detectin qualsevol clàusula o pràctica abusiva en el contracte del préstec o crèdit hipotecari.
  • Es trobin en dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari, o preveuen que no les podran fer efectives en el futur.
  • Hagin rebut la notificació d'inici d'un procediment d'execució hipotecària de l'habitatge habitual com a conseqüència de l'incompliment del deutor.
 • A les persones amb risc de perdre l'habitatge habitual de lloguer. 
 • A persones amb situació de sobreendeutament per deutes derivats d’una relació de consum, provocada per causes sobrevingudes, com ara l’atur, la incapacitat d’un membre de la unitat familiar o altres anàlogues. Especialment:
  • Per deutes d’habitatge
  • Per múltiples creditors
  • Per càrregues públiques (IBI, multes, hisenda i seguretat social)
  • Com a conseqüència de romanents d’altres préstecs hipotecaris

Derivades d’una relació de consum que pugui derivar en una situació d’exclusió residencial

 

Data actualització 13.11.2017