• Imprimeix

Prestacions per al pagament del lloguer. Any 2017

Habitatge 9863 - Prestacions permanents per al pagament del lloguer Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge habitatge

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

Llegiu-ne més

Aquesta prestació és incompatible amb:

  • Les prestacions econòmiques d'especial urgència per als mateixos mesos.
  • El manteniment del dret a la percepció de la Renda Bàsica d'Emancipació per les mateixes mensualitats de l'any.
  • Altres ajuts o prestacions provinents d'altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat.

Poden accedir a aquestes prestacions les persones següents:

  • Per a renovació de la prestació ja atorgada, s'hi poden acollir les persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2016, d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, i les Resolucions TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014 d'11 d'abril, TES/667/2015, de 2 d'abril i GAH/940/2016, de 5 d'abril.
    No poden accedir a aquestes renovacions les persones que l’any passat van rebre les Subvencions per al pagament del lloguer segons la resolució Resolució GAH/939/2016, de 5 d'abril.
Què necessiteu fer?

Data actualització 23.01.2017