• Imprimeix

Subvencions per rehabilitar en matèria d’accessibilitat edificis en barris del parc públic d’habitatges

10125 - Subvencions per rehabilitar en matèria d’accessibilitat edificis en barris del parc públic d’habitatges Departament de Territori i Sostenibilitat habitatge

Són subvencions per a obres de millora de l’accessibilitat i pel coneixement de l’estat dels edificis d’ús residencial mitjançant la realització de la inspecció tècnica de l'edifici (ITE i IITE) i el certificat d'eficiència energètica (CEE) dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Complementàriament a la subvenció global destinada a finançar l'actuació a l'edifici, existeixen ajuts individuals de cohesió social per cobrir l'import de la quota dels titulars d'habitatges que pertanyen a l'edifici on s'han de fer les obres de rehabilitació objecte de la subvenció.

Llegiu-ne més

L'ajut individual va lligat a la subvenció de rehabilitació del conjunt de l'edifici.

Data actualització 18.05.2018